Fortrydelsesformular

Fortrydelsesformular


(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
– Til By Løth
Munkevænget 27
5230 Odense M- Jeg/vi _______________ meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores_________købsaftale om følgende varer ____________/levering af følgende tjenesteydelser ______- Bestilt den ____/modtaget den______
– Forbrugerens navn ___________
– Forbrugerens adresse ____________
– Forbrugerens underskrift____________________________